Cách xóa bỏ Slug không cần thiết trên URL trang web?

Bạn muốn xóa bỏ Slug không cần thiết. Hãy đọc bài viết này để có thể tự mình xóa những Slug không cần thiết cho trang website của mình. Nếu bạn cần một nhà thiết kế website chuyên nghiệp thì hãy đến với Én Web nhé!

Cách Xóa bỏ Slug không cần thiết trên URL trang web 

  1. Xóa bỏ slug danh-muc khi vào trang danh mục sản phẩm và Xóa bỏ slug san-pham khi vào trang sản phẩm chi tiết.
  2. Xóa bỏ Slug Featured_item và featured_item_category khi vào trang Portfolio và Porfolio category
  3. Xóa bỏ Slug category khi vào trang danh mục bài viết

Đối với phần 1 và 2, các bạn chỉ cần copy đoạn code tương ứng bỏ vào file Functions.php của themes đang sử dụng.

Xem ngay: Hướng dẫn sử dụng Plugin Duplicator

Sau đây, mình sẽ đi vào từng phần:

1. Xóa bỏ slug danh mục khi vào trang danh mục sản phẩm và Xóa bỏ slug sản phẩm khi vào trang sản phẩm chi tiết.

"Đoạn

Đoạn code để xóa bỏ Slug sản phẩm khi vào trang sản phẩm chi tiết
Đoạn code để xóa bỏ Slug sản phẩm khi vào trang sản phẩm chi tiết

Xem thêm: VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

2. Xóa bỏ Slug không cần thiết ( Slug Featured_item và featured_item_category) khi vào trang Portfolio và Porfolio category

Đoạn code bỏ Feature_item trong Slug Porfolio
Đoạn code bỏ Feature_item trong Slug Porfolio
Đoạn code bỏ Featured_item_category trong slug Porfolio category
Đoạn code bỏ Featured_item_category trong slug Porfolio category
Đoạn code còn thiếu ở Featured_item_category trong slug Porfolio category
Đoạn code còn thiếu ở Featured_item_category trong slug Porfolio category

3. Xóa bỏ Slug không cần thiết khi vào trang danh mục bài viết

Đối với các theme mua tại Web Én  đã có cài sẵn Yoast Seo – Các bạn chỉ cần bật tính năng Advanced của Yoast Seo lên và vào phần Permalink Chọn Remove category:

Bước 1: Xóa bỏ Slug category khi vào trang danh mục bài viết
Bước 1: Xóa bỏ Slug category khi vào trang danh mục bài viết

Xem thêm: Cách thay đổi Logo và thông tin Footer khi mua giao diện Én Web

Vào phần tùy chỉnh Advanced -> Sau đó vào phần Permalink

Xóa bỏ những Slug không cần thiết
Bước 2: Xóa bỏ Slug category khi vào trang danh mục bài viết

Tại đây ở phẩn Permalinks -> Chọn Remove /category/ để bỏ slug phần này ở mục danh mục bài viết.

Xóa bỏ những Slug không cần thiết
Bước 3: Xóa  Slug category khi vào trang danh mục bài viết

Xem thêm:

Dịch vụ thiết kế web Đà Nẵng

Chạy quảng cáo Google tại Đà Nẵng uy tín, hiệu quả

Sau khi hoàn tất các phần này, các bạn sẽ có một hệ thống link đơn giản và thân thiện cho Seo. Đó là những cách để xóa bỏ Slug không cần thiếttrên URL trang website. Chúc các bạn thành công.